TDTT (1).jpg

Đại hội Thể dục thể thao huyện Núi Thành lần thứ VIII năm 2017 có sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của người dân địa phương, gồm cán bộ, công nhân viên chức, học sinh sinh viên. Đoàn thanh niên THACO cũng đã tham gia diễu hành tại đại hội. Bên cạnh đó, THACO tài trợ cho Đại hội 100 triệu đồng với mong muốn được góp thêm một ngọn lửa nhỏ để thắp sáng, khơi dậy phong trào rèn luyện TDTT trong cán bộ và nhân dân huyện Núi Thành với tinh thần Khỏe để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

TDTT (2).jpg