Dao_tao_Peug_208-508_(1).jpg

Dao_tao_Peug_208-508_(2).jpg

Dao_tao_Peug_208-508_(3).jpg

Dao_tao_Peug_208-508_(4).jpg

Tiếp theo đó, ngày 08/08/2014 tại phòng đào tạo Công ty Cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải, Bộ phận Marketing Mazda KVBB cũng đã tổ chức chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm Mazda6 CKD cho 24 học viên là các TP/PP/TN bán hàng các SR và Đại lý trực thuộc KVBB. Đây là chuỗi chương trình đào tạo được VinaMazda triển khai tại các khu vực nhằm giúp các học viên có kiến thức về sản phẩm mới: xác định được đối thủ chính của Mazda6 CKD, biết được các đặc điểm nổi bật của sản phẩm và tự tin khi tư vấn về những thế mạnh của sản phẩm này. Chương trình được kết hợp giữa nội dung đào tạo kiến thức, thảo luận nhóm và lái thử cảm nhận để so sánh thực tế Mazda6 CKD với đối thủ qua đó giúp các học viên nắm bắt nhanh và hiểu sâu hơn về sản phẩm.

Dao_tao_M6_CKD_(1).jpg

Dao_tao_M6_CKD_(2).jpg

Dao_tao_M6_CKD_(3).jpg

Dao_tao_M6_CKD_(4).jpg