dao-tao-mazda.jpg

Khóa học đã mang đến cho các học viên những kiến thức cơ bản về các dòng xe Mazda, đồng thời chia sẻ các kỹ năng giao tiếp, quy trình tư vấn sản phẩm và xác định đối tượng khách hàng.