Dao_tao_TVBH_1.jpg

Chương trình được thiết kế gắn liền giữa lý thuyết và thực tế thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, thực tập đóng vai xử lý tình huống, giúp học viên nắm rõ các thông tin kiến thức về các dòng xe Kia, thông tin thị trường, đối thủ cũng như kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và có những trải nghiệm thực tế sản phẩm Kia và đối thủ trực tiếp đồ chơi cho bé

Dao_tao_TVBH_2.jpg

Dao_tao_TVBH_3.jpg