-    Tại Kia Vĩnh Phúc: có 65 KH tham dự với 45 lượt lái thử.

Vinh_Phuc_1.jpg

Vinh_Phuc_2.jpg

-    Tại Kia Quảng Ninh: có 70 KH tham dự, 44 lượt lái thử, 01 HĐ Kia Rio được ký kết.

Quang_Ninh_1.jpg

Quang_Ninh_2.jpg

-    Tại Kia Hải Phòng: 77 Kh tham dự, 50 lượt lái thử.

Hai_Phong_1.jpg

Hai_Phong_2.jpg

-    Và tại Kia Vinh: 111KH tham gia, 42 lượt lái thử, 13 HĐ ký kết gồm: 01 HĐ Rondo, 04 Kia K3, 07 Kia Morning (trong đó có 4 xe phiên bản mới Si ) và 01 xe Kia Rio sedan.