BB-dao-tao-Sorento.jpg

Chương trình đã giới thiệu kiến thức cũng như tính năng, lợi thế nổi bật của sản phẩm Kia New Sorento trên thị trường Việt Nam hiện nay cùng các phương pháp quản trị website Kia và triển khai hoạt động bán hàng online tại đơn vị.