image003.jpg

Tham dự chương trình, các học viên được đào tạo chuyên sâu về cẩm nang sửa chữa, sơ đồ mạch điện cũng như sử dụng máy Diagbox. Kết thúc khóa học, các học viên đã thảo luận và thực hành trên sản phẩm thực tế cũng như kiểm tra để nắm vững kiến thức.