Dao_tao_PC_1.jpg

Tại chương trình, ông Vũ Mạnh Quân – PGĐ Thaco Kia KVBB đã giới thiệu về giá trị thương hiệu cũng như lợi thế cạnh tranh của xe du lịch Kia/Mazda tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ bán hàng, học viên tại chương trình đã được đào tạo và thảo luận về “Quy trình bán hàng 10  bước” bao gồm: giao dịch, đàm phán ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trong và sau khi mua xe… Bên cạnh đó, các học viên tham dự chương trình còn có cơ hội được trang bị thêm nhiều kỹ năng tư vấn, bán hàng cũng như những tiêu chuẩn của một tư vấn bán hàng chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Dao_tao_PC_4.jpg