Tiếp nối các chương trình Test drive được tổ chức tại Kia Hải Phòng, Giải Phóng, Long Biên và Tư vấn dịch vụ tổ chức tại Mazda Vĩnh Phúc, Mazda Quảng Ninh, trong các ngày 26 và 27/04/2014 - chuỗi chương trình đã tiếp tục được tổ chức tại các showroom như: Peugeot Hà Nội, Kia Thái Nguyên, Kia Vĩnh Phúc, Kia Hải Phòng, Kia Quảng Ninh và Kia Vinh. Kết quả các chương trình Test Drive và Tư vấn dịch vụ như sau:
•    Về các chương trình Test Drive:
-    Chương trình Test Drive Peugeot 408 do SR Peugeot Hà Nội tổ chức tại Khách sạn Metropole Hà Nội đã thu hút  51 KH tham dự (là các KH tiềm năng, các tùy viên Đại sứ quán Pháp và các chuyên gia phòng Thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam). Kết quả đã có 40 lượt KH lái thử, 03 khách hàng tiềm năng đồng thời tại chương trình, ông Đào Tư Thịnh là  KH đã ký kết HĐ mua xe Peugeot trong tháng 04/2014 cũng đã nhận chìa khóa xe Peugoet 408 tượng trưng từ Đại diện THACO PC KVBB.
-    Tại Kia Vĩnh Phúc: 39 KH tham gia chương trình và lái thử, 04 KH tiềm năng cùng 01 HĐ ký kết.
-    Tại Kia Vinh: 54 KH tham dự, 32 lượt lái thử, 04 HĐ ký kết (03 HĐ K3 và 01 HĐ Sorento)
-    CT tại Kia Quảng Ninh: 51 KH tham dự, 36 lượt lái thử và 02 HĐ được ký kết
-    CT tại Kia Thái Nguyên: 42 KH tham dự, 22 lượt lái thử, 01 HĐ ký kết và 03 KH tiềm năng dự kiến ký HĐ trong tháng 05/2014.

Test_Peugeot_408_3.jpg

Test_Sorento_Quang_Ninh_1.jpg

•    Về các chương trình Tư vấn dịch vụ xe Kia:
-    CT tại Kia Hải Phòng: có 40 KH tham dự và 35 lượt xe vào xưởng
-    CT tại Kia Thái Nguyên: có 34 KH tham dự và 17 lượt xe vào xưởng.
Theo kế hoạch các chương trình Test drive và Tư vấn dịch vụ sẽ tiếp tục được THACO PC KVBB phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thường xuyên trong T5/2014,  qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông sản phẩm và thúc đẩy doanh số bán hàng đồng thời hỗ trợ, gia tăng lợi ích sử dụng cho khách hàng.

TVDV_Thai_Nguyen_3.jpg