1.jpg

Tại Hội nghị, các bộ ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trong thời gian qua, giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, danh mục các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 của các tỉnh Tây Nguyên.

Hình 1.jpg

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước trao đổi với lãnh đạo các bộ ngành, địa phương vùng Tây Nguyên về cơ hội đầu tư và dự án đầu tư cụ thể thuộc các ngành, lĩnh vực tại địa phương trong vùng… Tại Hội nghị, anh Vũ Đức Anh - Giám đốc miền Nam Trung Bộ đã đại diện THACO nhận giấy phép đầu tư do UBND tỉnh Đăk Nông cấp. Việc nhận được giấy phép đầu tư tại đây sẽ giúp THACO có cơ hội tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đăk Nông nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Hình 2.jpg