^BE3A47857792B8FDD741740C659EC0BBE3BC2EC9EC254E5E36^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Năm 2015 vừa qua, Thaco đã đóng góp trên 500 tỷ đồng vào ngân sách thành phố, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Việc nghiêm túc nộp thuế đã thể hiện tinh thần chấp hành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và thể hiện hình ảnh Thaco luôn hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.