3X5A6181.jpg

Ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở,  cơ quan, ban ngành của tỉnh đã đến dự.

3X5A6154.jpg

Ông Nguyễn Hùng Minh, Tổng giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một Giám đốc Truyền thông Thaco đã đến dự và nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng, Thaco là 1/16 tập thể toàn tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai năm 2013

co_thi_dua.jpg