^4FF00A0A60EC5E1ADFA3D733BBD97F1FDD7F51B084C95EA610^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Về dự buổi lễ có ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các sở, cơ quan, ban ngành cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

^6B196B5E52A65B1B4B066D32B4ADF76CF92162FD9C2F520DCE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Thaco vinh dự là 1 trong 9 đơn vị được trao Cờ thi đua của Chính phủ trong đợt này, Ông Nguyễn Hùng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Thaco đã đến dự lễ và nhận Cờ thi đua Chính phủ cho những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm qua.