3 tuong tro - 3 tiet kiem.jpg

Phong trào "3 tiết kiệm, 3 tương trợ” là tiết kiệm điện, tiết kiệm chi tiêu công, tiết kiệm tiêu dùng hàng xa xỉ. Tương trợ người nghèo, tương trợ chăm lo gia đình chính sách, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tương trợ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Trong những năm qua, THACO đã tích cực hưởng ứng phong trào bằng việc tương trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tại Hội nghị Tổng kết, THACO vinh dự là một trong 23 tập thể được Uỷ ban Nhân dân TP.HCM trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.