BANG KHEN BAC BO.jpg

Tại Hội nghị, các doanh nhân, doanh nghiệp đã nêu lên những tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh như khó khăn về vốn, cơ chế chính sách, về thuế xuất khẩu, thiếu đất để mở rộng sản xuất…, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016, THACO vinh dự là một trong 35 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại chương trình.