HOI NGHỊ.jpg

Tại hội nghị, Phó ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã báo cáo những nét nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2016, và phương hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho 50 đơn vị của các cụm, khối thi đua và tặng Bằng khen cho 74 đơn vị và 5 cụm, khối thi đua. THACO vinh dự là 1 trong các doanh nghiệp được nhận Bằng khen. Cũng tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các cụm, khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

IMG_7246.jpg
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị cần phát huy những mặt đã làm được trong công tác thi đua những năm qua, để đưa công tác thi đua trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.