quang nam (2).jpg

Tại Hội nghị, THACO đã được tuyên dương bởi đã có đóng góp lớn nhất cho ngân sách tỉnh nhà.  9 đơn vị thuộc THACO thực hiện tốt việc nộp thuế và được khen thưởng trong đợt này gồm Công ty TNHH MTV SX &LR Ô tô Tải Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV SX &LR  Ô tô Du lịch Trường Hải KIA, Công ty TNHH MTV SX&LR Ô tô Khách Trường Hải, Công ty TNHH MTV SX&LR Ô tô Vina Mazda, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng điện Ô tô, Công ty TNHH MTV VT GN PP Ô tô Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu Lai - Trường Hải.

Hội nghị cũng đã tiến hành đối thoại giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp để trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế, từ đó đề xuất cấp trên sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.