vi-nguooi-ngheo-1.jpg

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động vì Người nghèo và công tác An sinh xã hội chăm lo người nghèo năm 2013. Theo đó, năm 2013 tổng số tiền vận động, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” TP HCM đạt trên 122,2 tỷ đồng.

vi-nguooi-ngheo-2-sua.jpg

Với số tiền ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ Xã hội quận Phú Nhuận, Thaco đã vinh nhận được UBMTTQ VN TP.HCM trao tặng bằng khen “Đã có thành tích tham gia cuộc vận động vì Người nghèo năm 2013” và kỷ niệm chương Chung tay vì Người nghèo.