Hinh_khai_nien_tai_VP_Thaco_DN.jpg

Lễ khai niên tại Văn phòng Thaco Đà Nẵng có sự tham dự của ông Mai Phước Nghê – Giám đốc Khối kinh doanh xe thương mại, Giám đốc VP Thaco Đà Nẵng cùng Ban lãnh đạo và CB.CNV Văn phòng Điều hành Kinh doanh xe thương mại toàn quốc, Văn phòng KVTB và showroom thương mại Đà Nẵng. Lễ khai niên tại các đơn vị khác có sự tham gia của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tại mỗi đơn vị.

Hinh_khai_nien_tai_CN_Quang_Binh.jpg

Chương trình khai niên tại các đơn vị thuộc KVTB mở đầu bằng phần đọc Thông điệp số 10 năm 2015 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương gửi đến toàn thể CBCNV Thaco, nêu rõ những mục tiêu - định hướng cụ thể trong năm 2015 về hoạt động sản xuất kinh doanh, về quản trị nhân sự, về hoạt động tài chính kế toán v.v... Hưởng ứng thông điệp số 10 của Chủ tịch HĐQT, đại diện CBCNV của đơn vị đã phát biểu kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên rèn luyện ý chí mạnh mẽ; Nâng cao thái độ tích cực và trau dồi năng lực chuyên môn, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm và vai trò của mỗi cá nhân trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, góp phần to lớn vào sự phát triển công ty nhằm giữ vững thương hiệu Thaco trên thị trường Việt Nam và tiến tới hội nhập vững mạnh vào khu vực.