testdrive_KVNB_1.jpg

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 12 hợp đồng được ký (gồm 8 xe K3, 1 xe Kia Soul, 1 xe Rio, 1 xe Kia Morning và 1 xe Sorento) và gần 10 khách hàng tiềm năng sẽ ký hợp đồng trong tháng.

testdrive_KVNB_2.jpg