Tham dự Hội nghị có ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban VPTQ, BLĐ KVNB và 800 CBCNV đại diện cho 2.490 CBCNV KVNB.

So-ket-6-thang-dau-nam-2015-KVNB.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, KVNB cần tập trung  gia tăng năng lực cạnh tranh của HT showroom trực thuộc và tích cực phát triển mạnh mẽ Hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh tại thị trường miền Nam. Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu KH 6 tháng cuối năm, cần thiết làm ngay các công việc để đáp ứng cho chiến lược 3 năm của Thaco, hướng tới  hội nhập.

So-ket-6-thang-dau-nam-2015-KVNB2.jpg

Chủ tịch cũng mong muốn mỗi CBCNV ý thức được tầm quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhất.