Dao_tao_NB_1.jpg

Nội dung chương trình chủ yếu đi sâu vào phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp với khách hàng qua điện thoại, nắm được các phong cách giao tiếp của khách hàng để xử lý thành công các than phiền của khách hàng qua điện thoại.