ban_giao_xe_MOBIHOME_HB_120SLS.jpg

Tiếp theo, Showroom An Sương – Tp. Hồ Chí Minh cũng đã bàn giao 06 xe Thaco Auman C2300 với trị giá hợp đồng gần 6,2 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Vận tải – Giao nhận & Thương mại Quang Châu. Sáng 20/08, Thaco KVNB tiếp tục bàn giao 30 xe Thaco Frontier 140 cho công ty Pepsico Việt Nam. Đây là số xe được bàn thứ 02 trên tổng số 34 xe đã được kí kết, tổng giá trị hợp đồng gần 12 tỉ đồng. Các khách hàng trên đều những công ty dịch vụ vận tải hàng đầu tại Việt Nam và là đối tác truyền thống của THACO từ nhiều năm nay.

ban_giao_xe_Auman.jpg

Ban_giao_Frontier.jpg