Khóa học đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về những tính năng, lợi thế cạnh trạnh cũng như những tình huống thực tế đến các học viên.

dao-tao-KVBB.JPG

Cũng trong ngày, tại Chi nhánh Long Biên, bộ phận hành chính VPQT đã tổ chức khoá đào tạo cho 33 học viên là chuyên viên hành chính các đơn vị trực thuộc KVBB. Chương trình bao gồm 3 nội dung: đánh giá hoạt động hành chính năm 2013 và triển khai công việc trọng tâm 2014, phổ biến và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị chi phí hành chính. Đây là phần mềm được triển khai đồng bộ trên hệ thống THACO, hỗ trợ các đơn vị kiểm soát, phân tích, báo cáo chi phí hành chính kịp thời phục vụ công tác quản lý và lưu trữ các quy định hành chính hiệu quả hơn.

dao-tao-KVBB-2.JPG