KVBB-dao-tao-CV.JPG

Chương trình nhằm nâng cao năng lực tư vấn sản phẩm, kỹ năng đàm phán khách hàng, tiến tới xây dựng đội ngũ nhân sự nguồn phục vụ hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
 
KVBB-dao-tao-PC.jpg

Cùng ngày, tại Sr Kia Giải Phóng, THACO PC KVBB đã tổ chức Chuyên đề Hội thảo marketing cho cấp quản lý và phòng kinh doanh Kia - Mazda Giải Phóng. Chương trình nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản cũng như công cụ marketing Google adword để phát huy hiệu quả hoạt động bán hàng đồng thời nâng cao kỹ năng bán hàng cho các TVBH tại đơn vị.