khai-nien1.jpg

Mở đầu chương trình, thay mặt BLĐ công ty, ông Lê Hoàng Lân – Phó phòng Truyền thông KVBB đã truyền tải tới CB.CNV “Thông điệp số 11” của Chủ tịch HĐQT - Trần Bá Dương. Theo đó, kế hoạch năm 2016 được xây dựng một cách toàn diện, bao gồm: Xác tín triết lý và chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn và khác biệt, phương pháp quản trị và đội ngũ nhân sự đặc thù, phù hợp.

khai-nien2.jpg

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Thaco, ông Trần Bảo Sơn – GĐ Thaco KVBB đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của KVBB cho lãnh đạo các công ty phân phối, bộ phận KV đồng thời mong muốn mỗi CB CNV cần  đổi mới trong tư duy và hành động, nâng cao thái độ làm việc tích cực, trau dồi năng lực chuyên môn để đóng góp cống hiến cho sự thành công của Thaco trên tinh thần “Thaco Trường Hải - Vững tiến vươn xa”. Tại chương trình, mỗi CB.CNV cũng đã lên nhận lộc xuân may mắn 2016 cùng những lời chúc mừng đầu năm từ BLĐ Khu vực Bắc Bộ.

khai-nien3.jpg