5.jpg

4.jpg

Tại Hội nghị, CB.CNV đã được nghe các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng công ty cũng như hoạt động của CN KVBB trong năm vừa qua. Theo đó, trong năm 2015, THACO KVBB đã có doanh thu cao vượt bậc với 39.843 xe bán ra, tăng 100% so với 2014, trong đó xe Du lịch đạt 24.450 xe và Thương mại đạt 17.393 xe; Dự kiến năm 2016 doanh số THACO KVBB sẽ đạt 55.677 xe, tăng gần 40% so với năm 2015. Phát biểu tại Hội nghị, TGĐ Nguyễn Hùng Minh đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của CB.CNV THACO nói chung và THACO KVBB nói riêng, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng ý thức kỷ luật để hình thành văn hóa kỷ luật trên toàn hệ thống THACO; sẵn sàng nâng tầm tư duy, kiến thức, kỹ năng chuyên môn để vượt qua những thử thách đang chờ đón trong xu thế hội nhập Quốc tế trong giai đoạn 2016 - 2018.

IMG_5380.jpg

2.jpg

Cuối chương trình, để ghi nhận những đóng góp tích cực của CB.CNV THACO KVBB, BLĐ THACO đã tuyên dương và khen thưởng cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

3.jpg

IMG_5435.jpg