Bac-bo-so-ket-6-thang-dau-nam-2015-(1).jpg

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Hùng Minh – TGĐ THACO đã tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch định hướng, quan điểm quản trị xuyên suốt từ TCT đến các khối - chi nhánh khu vực trong 6 tháng cuối năm 2015, cũng như định hướng chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập của Việt Nam với thị trường quốc tế. Ông Trần Bảo Sơn – GĐ KVBB đã báo cáo trước hội nghị tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm. Theo đó, doanh số 6 tháng đầu năm toàn khu vực Bắc bộ đạt 17.453 xe bao gồm 8.238 xe thương mại, 4.300 xe Kia, 4.700 xe Mazda và 115 xe Peugeot; lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối toàn khu vực với 32 Showroom xe thương mại và 26 Showroom xe du lịch. Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Thaco KVBB sẽ bán 12.082 xe thương mại và 13.108 xe du lịch. Đồng thời, GĐ KVBB cũng nêu ra những bất cập, tồn tại và giải pháp, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các khối, đơn vị trực thuộc tại Bắc bộ theo định hướng chiến lược của Tổng công ty.

Bac-bo-so-ket-6-thang-dau-nam-2015-(2).jpg

Kết luận tại hội nghị và đưa ra những định hướng mục tiêu cho Thaco nói chung và CN KVBB nói riêng, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương nêu ra những cơ hội và thách thức của Thaco KVBB trong 6 tháng cuối năm cũng như các năm tiếp theo 2016-2017 để tiến tới hội nhập khu vực và thế giới. Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của hệ thống bán hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng, đặc biệt là đối với những sản phẩm có giá trị và công nghệ cao như xe tải nặng, xe đầu kéo và sơ mi rơ móc, xe du lịch trung - cao cấp… Bên cạnh đó cần tập trung nâng cao giá trị thương hiệu, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, xây dựng công nghệ quản trị đặc thù và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường để từ đó gia tăng doanh số, thị phần và hướng tới sự phát triển bền vững của Thaco.

Bac-bo-so-ket-6-thang-dau-nam-2015-(3).jpg

Bac-bo-so-ket-6-thang-dau-nam-2015-(4).jpg