KVBB-trien-khai-hd2016.jpg

Mở đầu chương trình, CB.CNV đã được lắng nghe BLĐ Khu vực giới thiệu về Tổng quan chiến lược, định hướng tổng công ty & kế hoạch quản trị hệ thống showroom năm 2016; nội dung triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2016 của các đơn vị. Tại chương trình, CB.CNV cũng đã có thời gian tham luận, trao đổi những vướng mắc về các hoạt động của công ty, các nội dung công việc thực hiện trong năm 2016… Ghi nhận những ý kiến đóng góp của BLĐ đơn vị và CB.CNV, Giám đốc Thaco KVBB - Ông Trần Bảo Sơn cũng đã chỉ ra những bất cập, tồn tại và giải pháp, kế hoạch hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Bắc Bộ theo định hướng chiến lược của Tổng công ty. Theo đó, trong năm 2016, Thaco KVBB cần đặc biệt chú trọng  phát triển hệ thống phân phối, đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, cùng với đó, CB.CNV phải đổi mới trong tư duy và hành động để “kiến tạo những giá trị cơ bản và thiết yếu cho hội nhập”.

Theo kế hoạch, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức chương trình “Triển khai kế hoạch năm 2016” vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2016.