giai-thuong-kia-1.jpg

Năm 2013, THACO KIA đã vượt mặt nhiều thương hiệu lớn để đạt 830/1.000 điểm về chỉ số hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index - CSI), vươn lên vị trí dẫn đầu về dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam.

giai-thuong-kia-2.jpg