KVNB_dao_tao.jpg

Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng để trang bị các kiến thức về kỹ năng bán hàng cho các Tư vấn bán hàng mới; đồng thời chia sẻ các kiến thức về quản lý thị trường, định vị thương hiệu Kia, chăm sóc và phát triển thương hiệu xe Kia cho các nhân sự kinh doanh cấp Trưởng/ Phó phòng Kinh doanh tại khu vực. Ngoài ra, kỹ năng phân tích thị trường, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức hoạt động phòng bán hàng Kia cũng là kiến thức quan trọng của đợt đào tạo này.