gioi-thieu-Sorento-KVBB-1.jpg

gioi-thieu-Sorento-KVBB-2.jpg

Kết thúc chương trình đã có 317 khách hàng tham dự và 22 hợp đồng được ký kết, trong đó có 12 hợp đồng xe Sorento cùng 10 hợp đồng mua xe K3, Picanto, Sportage và Rio.

gioi-thieu-Sorento-KVBB-3.jpg