Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thaco, cùng các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc Thaco, lãnh đạo các Khối, CNKV, các phòng ban và hơn 350 CBCNV đại diện cho 500 CBCNV của Thaco Khu vực Trung Bộ.

Hoi_nghi_TK_KVTB.jpg

Hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động của Tổng công ty và của Khu vực Trung Bộ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, chiến lược giai đoạn 2015-2017 và kế hoạch hoạt động cụ thể năm 2015.

Chu_tich_HDQT_phat_bieu_chi_dao.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh KVTB phải tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho từng showroom trực thuộc, từ đó hỗ trợ các Đại lý hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh doanh số và thị phần tại các tỉnh thành thuộc KVTB. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch kêu gọi toàn thể CB.CNV KVTB tiếp tục tinh thần làm việc hăng say, giữ thái độ tích cực và vượt khó trong công việc, nâng cao giá trị cống hiến, phát triển chuyên môn và nghiệp vụ góp phần hoàn thiện và phát triển chiến lược công ty theo sát với tình hình kinh tế của đất nước.