Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho CB-NV, tăng cường khả năng phản xạ, rèn luyện sự tự tin khi giao tiếp tiếng Anh; Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần vào sự phát triển chung của THACO.

THACO 2

Tối ngày 21/7, Ban Nhân sự THACO tổ chức Khai giảng khóa học tiếng Anh do ông Max William Sunarcia – Giám đốc Ban Chiến lược & QTHT THACO trực tiếp giảng dạy.

Khóa học với số lượng 50 học viên, nội dung chương trình đào tạo chú trọng vào phần kỹ năng thực hành giao tiếp tiếng Anh với các chủ đề bao gồm: Careers; Selling online; Companies; Great ideas; Stress; Entertaining; Marketing; Planning; Managing people.

THACO 1

Hiện nay, THACO đang đẩy mạnh hợp tác sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp quốc tế, đòi hỏi đội ngũ nhân sự phải sử dụng thành thạo tiếng Anh để dễ dàng giao tiếp, đàm phán với các đối tác, khách hàng. Ban Lãnh đạo Tập đoàn chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho CBNV để phục vụ quá trình làm việc và thuận tiện trong tiếp cận các thông tin, tài liệu bằng tiếng Anh, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.