Ngày 15/4, THACO INDUSTRIES tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược và Quản trị chiến lược” cho 200 nhân sự là Lãnh đạo, quản lý các phòng ban/đơn vị thuộc Tập đoàn.

THACO-INDUSTRIES-tổ-chức-khóa-đào-tạo-Chiến-lược-và-Quản-trị-chiến-lược-1

Tại khóa học, ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES đã trang bị cho học viên các kiến thức: Tầm quan trọng của chiến lược; cách thức xây dựng và quản trị chiến lược; tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của THACO INDUSTRIES; bài học từ chiến lược của một số tập đoàn, công ty lớn trên thế giới… Từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng các mục tiêu đề ra; đồng thời quản lý, nâng cấp các mục tiêu đó theo định hướng phát triển của Tập đoàn.

THACO-INDUSTRIES-tổ-chức-khóa-đào-tạo-Chiến-lược-và-Quản-trị-chiến-lược-2

Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES nhấn mạnh: Hiện nay, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, cuộc Cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ diễn ra mạnh mẽ, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược cho phù hợp. Để thích ứng với xu thế của thị trường ở từng giai đoạn, THACO INDUSTRIES phải liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược kịp thời, đúng hướng, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Mỗi Lãnh đạo, quản lý phải nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực quản trị, xây dựng và triển khai thực thi chiến lược phù hợp với đặc thù của từng Công ty, đơn vị nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.