Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng số hóa trong công tác hành chính, ngày 18/02, THACO INDUSTRIES tổ chức đào tạo chuyên đề “Sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử” cho 40 CBNV là quản lý, chuyên viên các đơn vị trực thuộc.

THACO-INDUSTRIES-tổ-chức-đào-tạo-chuyên-đề-sử-dụng-phần-mềm-Văn-phòng-điện-tử-1-1

Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức về các chức năng và thao tác sử dụng phần mềm eOffice (phần mềm ứng dụng vận hành, số hóa quy trình, công việc trong doanh nghiệp), bao gồm: Lưu trữ tài liệu; quản lý công việc và dự án; đăng ký lịch làm việc, lịch sử dụng phương tiện; theo dõi các văn bản đi, đến; theo dõi lịch làm việc của Ban lãnh đạo và các phòng, ban nghiệp vụ; lập và trình báo cáo, đề xuất, tờ trình; sử dụng chữ ký số…

THACO-INDUSTRIES-tổ-chức-đào-tạo-chuyên-đề-sử-dụng-phần-mềm-Văn-phòng-điện-tử-2-1

Việc ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức, đơn giản hóa các quy trình tác nghiệp, ký duyệt mà vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính.