IMG_3256 (1).JPG

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho CB.CNV, từ tháng 5 đến tháng 10/2019, Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Trường cao đẳng THACO đã tổ chức huấn luyện cho 6.200 CB.CNV của 65 chi nhánh trên cả nước.

235FB0F2-B1B2-4DD0-9979-C6AE43A994A7 (1).jpg

P_20190525_124513_vHDR_On (1).jpg

1569649572357 (1).JPEG

Tại khóa huấn luyện, các học viên đã được cung cấp các kiến thức liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động; biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn tại các điểm hàn - cắt kim loại, sơn; an toàn về điện, cháy nổ; các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

3.jpg

P_20190521_170239_vHDR_On.jpg

P_20190911_173352.jpg

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CB.CNV các nhà máy, đơn vị tại Thaco Chu Lai và Công ty Đại Quang Minh. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các đơn vị còn lại thuộc THACO theo kế hoạch.