trao nha tinh nghia.jpg

Năm 2016, THACO đã ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 gia đình ở các xã: Điện Thắng, Điện Hòa (huyện Điện Bàn), Cẩm Thanh (TP. Hội An), Tam Thanh (TP. Tam Kỳ), Phước Gia (huyện Hiệp Đức) với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Trước đó, trong 2 năm 2014, 2015, THACO đã hỗ trợ 700 triệu đồng xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời cũng là một nét đẹp văn hóa có ý nghĩa nhân văn mà THACO thực hiện trong nhiều năm qua.