chi so tai chinh (1).jpg

Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp 2018 có ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI; ông Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương; TS. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương;  Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp cùng nhiều đại diện doanh nghiệp trong nước đã tới tham dự. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia thuyết trình về một số chủ đề như: Môi trường kinh doanh của Việt Nam và động lực từ Chính phủ điều hành;  Doanh nghiệp tư nhân và vai trò trong tái cơ cấu kinh tế; Cảm nhận kinh doanh 2018… 

chi so tai chinh (2).jpg

Đồng thời, nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, ổn định, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và thân thiện đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình đánh giá Tín nhiệm doanh nghiệp (CIS). Căn cứ vào việc phân tích và đánh giá thực trạng của doanh nghiệp dựa trên báo cáo kiểm toán năm 2017, Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn THACO là doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt nhất.

chi so tai chinh (3).jpg