Đến dự và trao cúp Thương hiệu Quốc gia có Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và hàng trăm doanh nghiệp tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hủng Minh, Tổng Giám đốc THACO đã đến dự và nhận cúp Thương hiệu Quốc gia năm 2014.

THQG_1.jpg

Sau quá trình sàng lọc, lựa chọn từ hơn 1.500 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã công nhận 63 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia 2014. Trong đó, có Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Thaco lần thứ hai đạt danh hiệu này với cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm, theo đuổi các giá trị mục tiêu là Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong trong những năm qua.

Hinh THQG.jpg