07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong.jpg

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-2.jpg

Chương trình nhằm động viên tinh thần và biểu dương những đóng góp to lớn của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như trong công tác bảo vệ môi trường cho quê hương Quảng Nam. 

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-4.jpg

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-5.jpg

Có 9 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Quảng Nam được tôn vinh, trong đó, hai đơn vị thuộc THACO là Công ty TNHH MTV sản xuất xe bus THACO và Công ty TNHH sản xuất xe chuyên dụng THACO đã được tuyên dương trong đợt này. 

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-6.jpg

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-6.jpg

Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã dành tặng 15 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 5 công nhân của KPH Chu Lai – Trường Hải. 

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-7.jpg

07.31.2018 DN xu Quang vi moi truong-8.jpg