20170915090616_IMG_2036.jpg

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, Hội Nhà báo VN, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng cùng hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan Báo Đảng 5 thành phố thuộc Trung ương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; đại diện các Báo Đảng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và các địa phương trong cả nước; các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

1. Toàn cảnh hội thảo. Ảnh THANH TÌNH.jpg

Với hơn 20 tham luận và ý kiến phát biểu, Hội thảo tập trung làm rõ vai trò của báo chí đối với vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị như: chủ động thông tin, tuyên truyền, dự báo, tư vấn, phản biện, giám sát quá trình thực hiện; những kinh nghiệm rút ra trong công tác truyền thông qua các vụ việc; "điểm nóng" về quy hoạch đô thị ở một số địa phương; những yêu cầu đặt ra đối với báo chí nhằm góp phần xây dựng các đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.