3.jpg

4.jpg

Hội nghị đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên năm 2016, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 với tinh thần “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trao đổi với các đại biểu thanh niên chuyên đề “Thanh niên khởi nghiệp và con đường hướng tới thành công”, chia sẻ những quan điểm mới về khởi nghiệp trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào hội nhập.

1.jpg

2.jpg

Đây là cơ hội để những người làm công tác đoàn và phong trào thanh niên hiểu hơn quan điểm khởi nghiệp, về tâm huyết của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương trong việc thực hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô, mang lại niềm tự hào cho đất nước, qua đó tạo động lực cho phong trào khởi nghiệp của thế hệ trẻ.

5.jpg

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về THACO và Khu phức hợp, tham quan thực tế các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng, trường CĐN và cảng Chu Lai - Trường Hải.