Sáng ngày 28/02, Nhà văn Nguyễn Một - Giám đốc Văn hóa Truyền thông THACO cùng Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2022.

THACO-đồng-hành-cùng-giải-thưởng-“Tác-giả-Trẻ”-của-Hội-Nhà-văn-Việt-Nam-1

Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam nằm trong hệ thống giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ, khuyến khích, cổ vũ, đào tạo, bồi dưỡng các tác giả gắn bó lâu dài với công việc cầm bút, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam. Đồng thời giải thưởng sẽ được tổ chức hàng năm nhằm phát hiện tài năng văn học trẻ bồi dưỡng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà văn phát triển.

Năm 2022, Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam có 161 tác phẩm tham dự, trong đó, văn xuôi có 50 tác phẩm, thơ có 61 tác phẩm, lí luận phê bình 14 công trình, văn học dịch 19 tác phẩm và văn học thiếu nhi là 17 tác phẩm.

Trong đó, 3 tác phẩm đạt Giải thưởng Tác giả trẻ gồm: Tác giả trẻ Lê Vũ Trường Giang (Thừa Thiên-Huế) với tập truyện ngắn Bạc màu áo ngự (Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh); Tác giả trẻ Vĩ Hạ (Bình Thuận) với tập thơ Đi tìm những bóng người (Nxb Hội Nhà văn); Tác giả Trần Đức Tín (Cà Mau) với tác phẩm Chín nhánh da vàng (Nxb Hội Nhà văn).

THACO-đồng-hành-cùng-giải-thưởng-“Tác-giả-Trẻ”-của-Hội-Nhà-văn-Việt-Nam-2

Đây là năm thứ 2 THACO đồng hành cùng giải thưởng “Tác giả Trẻ” – mang dấu ấn trong sự phát triển của văn học Việt Nam; qua đó tạo điều kiện cho các nhà văn trẻ có cơ hội được phát triển, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.