1C.png

 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Trong những năm qua Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa trên cả nước. 

 

Gala 5 năm “Thắp sáng niềm tin cho em 2019” tiếp tục thực hiện những hành động ý nghĩa trên. THACO đã ủng hộ kinh phí để chương trình trao tặng quà và học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với chương trình này Thaco mong muốn chia sẻ, tiếp sức cho các em không may mắn, giúp đỡ các em có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.