Sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Tổng Giám Đốc THACO Phạm Văn Tài đã tham dự và trình bày tham luận về “Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của THACO”.

Tổng số nhân sự của THACO hiện nay là 60.000 người (bao gồm trong nước: 30.000 người, nước ngoài: 30.000 người) trong đó: Trình độ Đại học và trên Đại học: 32%; Cao đẳng kỹ thuật: 18%; Công nhân kỹ thuật: 50%. Trong giai đoạn 2022 - 2025, nhu cầu nhân sự tăng khoảng 15%/năm (tạo ra từ 9.000 – 10.000 việc làm mỗi năm).

THACO hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược SXKD và chiến lược chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh Hội nhập khu vực và thế giới. Để đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nhằm thực hiện chiến lược đa ngành phát triển bền vững, THACO đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào công tác tuyển dụng, đào tạo với quan điểm ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương nơi THACO đầu tư SXKD góp phần giải quyết lao động và an sinh xã hội, chủ động trong công tác đào tạo - huấn luyện; quy hoạch phát triển nhân sự với đặc tính con người công nghiệp; thường xuyên kiện toàn và nâng cấp quản trị nhân sự đáp ứng chiến lược và kế hoạch SXKD theo từng giai đoạn.

THACO chủ động trong công tác đào tạo - huấn luyện cho đội ngũ nhân sự

Tại Hội nghị, THACO cũng đề xuất ý kiến về các giải pháp để phát triển thị trường lao động trong giai đoạn mới như sau:

1. Ban hành hệ thống chính sách đồng bộ trong phát triển nguồn nhân lực theo quy hoạch phát triển kinh tế vùng, chú trọng tổ chức lại hệ thống giáo dục, đào tạo từ phổ thông cho đến đại học và các trường đào tạo nghề theo hướng tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới. Trong đó tập trung phát triển nhân lực có trình độ cao để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt cần hạn chế tình trạng đào tạo ra không có việc làm, hoặc phải tổ chức đào tạo lại, xây dựng cơ chế hợp tác, phát triển nguồn nhân lực giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp để dự báo xu hướng và nhu cầu lao động trong giai đoạn mới.

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất khoa học - công nghệ như cơ sở nghiên cứu khoa học; trung tâm đào tạo nhân tài. Từng bước hiện đại hoá theo tiêu chuẩn quốc tế; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp nghiên cứu, đào tạo theo xu thế chuyển đổi số hiện nay.

4. Ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút các nhà khoa học nước ngoài, các chuyên gia cao cấp đến làm việc, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và tham gia phục vụ sản xuất nhằm tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho nhân lực Việt Nam.

Phát triển nhân sự là trách nhiệm và mục tiêu của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mới với tầm nhìn là Tập đoàn Công nghiệp đa ngành hàng đầu Khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh Hội nhập khu vực và thế giới, toàn thể CBNV THACO sẽ bước vào hành trình mới với tâm thế mới dựa trên nền tảng TRIẾT LÝ GIÁ TRỊ để mỗi nhân sự gắn bó, phát triển cùng với THACO và đóng góp phát triển cùng đất nước.