IMG_6594.jpg

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và đại diện các cơ quan Ban, ngành Trung ương và địa phương
 
IMG_6598.jpg
  
Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phân phối, thương mại dịch vụ hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong suốt 5 năm phát động. THACO là doanh nghiệp xếp Top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc có tỷ lệ nội địa hóa cao và 80 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu.  Tổng giám đốc Thaco ông Nguyễn Hùng Minh đã đến tham dự và nhận giải thưởng này.