thuong hieu1.jpg

Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia thuộc 16 nhóm ngành hàng khác nhau. Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (THACO)  là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia trong ngành hàng Cơ khí - Máy móc - Thiết bị. Đại diện THACO, ông Nguyễn Hùng Minh - Tổng giám đốc THACO đã lên nhận danh hiệu. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp THACO nhận danh hiệu này (2012 - 2014 - 2016).

thuong hieu 2.jpg

Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.