THQG_1.jpg

Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Chính phủ tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Trên cơ sở phát huy các giá trị này, doanh nghiệp sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, lĩnh vực mình kinh doanh, sản xuất dựa trên việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia phải cam kết theo đuổi các giá trị mục tiêu là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

THQG_2.jpg

Thương hiệu Quốc gia bình chọn 2 năm một lần. Thaco là doanh nghiệp lần thứ 2 đạt danh hiệu này kể từ năm 2012. Lễ trao danh hiệu đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 2 này của 63 doanh nghiệp sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30 phút, ngày 23/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội..