DSC_8214.JPG

Từ năm 2012 đến nay, THACO đã tham gia và đạt được Thương hiệu Quốc gia trong 4 kỳ liên tiếp. Để giữ vững danh hiệu này, tập đoàn đã nỗ lực không ngừng để vượt qua nhiều thách thức của kinh tế Việt Nam và quá trình hội nhập. Chủ tịch HĐQT THACO - ông Trần Bá Dương đã lên nhận danh hiệu. 

SON_9764.JPG

Phát biểu tại chương trình, ông cho biết THACO sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng một cách bền vững, giữ vững được thương hiệu uy tín trên thương trường, xứng đáng với danh hiệu vừa được trao tặng. Ông khẳng định THACO luôn xem thương hiệu của doanh nghiệp mình là “thương hiệu của đất nước” và phải có trách nhiệm phát triển một cách bền vững; đồng thời, có đóng góp thiết thực cho cộng đồng và cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

DSC_8246.JPG